16-09-14

Latijns Oud Rooms Katholieke Kerk van Vlaanderen

Communie Zelzate-0617.jpg

 

Zijne Excellentie  Monseigneur Wim Jan Marie Joseph van Overbeke,  Aartsbisschop

van de Latijns Oud Rooms Katholieke Kerk

van Vlaanderen (© 2006 – 2014)

 

Het geloof heeft twee kanten: een persoonlijke en een publieke. Apostolische christenen leven niet alleen in hun eigen gemeenschap, maar neem een ​​verantwoordelijke rol ook in het openbare leven. In voortzetting van onze traditie van het geloof zijn wij van mening dat we een deel zijn van het verdeelde christendom en kijk daarom voor gemeenschappelijke belangen en de eenheid met andere kerkelijke gemeenschappen. We verschuilen ons niet achter onze eigen kerk muren, maar we zijn altijd op zoek naar actieve verenigingen met andere christenen wereldwijd.

Het verlangen naar liturgische spiritualiteit verbindt christenen van alle kerken en tradities tot in de kleinste kerkgemeenschappen zoals de “Gemeenschap van het Levende Water” in Oostkamp, bij Brugge. Denk alleen maar aan de vele spirituele centra wereldwijd zoals de retraite huizen waar mensen een intens liturgisch leven met elkaar delen en waar voorbijgangers (peregrini) een plek kunnen vinden. Zou daaruit een model zijn af te leiden voor hedendaagse gelovigen en kerkgemeenschappen die op zoek zijn naar liturgische spiritualiteit?

Onze oecumenische apostolische opvolging:

E-boek

 

Onze bisschopwijding in herinnering gebracht:

 

 

Katholiek, oud katholiek, geloofsgemeenschap

Oud katholiek, Katholiek,

Oud Katholiek

Mijn moederke lief, ik heb aan je alles te danken

 

 

Video

 

 

Samen een Oecumenische Eucharistie op een eenvoudige wijze vieren (Nederlands/Frans) (een voorbeeld):

 

E-boek

 

 

 

10294366_10202532338522629_1511026655013792166_n.jpg

 

10176268_10202458043385297_3251512464193668028_n.jpg

 

 

Communie Zelzate-0538.jpg

 

Oud Katholiek

Doopsel

Oud Katholiek, Kerkgemeenschao, Katholiek

Vormsel (Geloofsbelijdenis)

Oud Katholiek

Eucharistie in de huiskerk

 

Door drie Sakramenten worden we helemaal lid van de Latijnse Oud Rooms Katholieke Kerk van Vlaanderen

 

Als eerste wordt je gedoopt. Bij de doop word je ondergedompeld, of begoten met water in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Daarmee is je leven eens en voor altijd gestempeld door God. Je bent geboren tot een nieuw leven met Jezus Christus. Als volwassene zijn al je persoonlijke zonden vergeven, en je bent lid van de kerkgemeenschap. Meestal wordt je als kind gedoopt. Je ouders en de kerk beslissen dat je erbij hoort, en in de kerkelijke gemeenschap wordt opgebracht.

 

Het doopsel wordt voltooid door “het zegel van de heilige Geest, de Gave Gods.” Dat noemen we het vormsel. De bisschop zalft een mens die verstandig genoeg is om zijn eigen keuzes te maken, met heilige Chrisma olie. Je kunt nu zelf bevestigen dat je bij de kerk wilt blijven. De heilige Geest bevestigt jou ook. Hij geeft je kracht om te blijven geloven, om onze kerk trouw te blijven, en de Blijde Boodschap door te geven aan alle mensen. Hier telt de priesterschap van alle gelovigen.

 

 

Oud Katholiek

 

Het belangrijkste sacrament is de Eucharistie. Op de avond voor hij ging sterven gaf Jezus aan zijn leerlingen brood en wijn. “Dit is mijn Lichaam. Dit is mijn Bloed. Doet dit tot mijn gedachtenis.” Daarom neemt de priester ook nu nog brood en wijn, leest uit de Bijbel en gedenkt biddend Jezus’ dood en verrijzenis. Christus komt dan echt in ons midden: zijn lichaam en bloed. Jezus, wilt jouw voedsel zijn. Je mag “ter communie”, dat betekent gemeenschap vormen met Jezus Christus en Zijn Kerk. Jezus geneest je van al je zondigheid, en geeft je kracht om het goede te doen, elke dag als je wilt. De Eucharistie wordt door een daartoe gewijde persoon toegediend, de priester. De diaken helpt de priester, en de twee wijdingen worden door de diocesane bisschop toegediend, of de bisschop daarvoor gematigd door de aartsbisschop. Een nieuwe bisschop wordt door bisschoppen gewijd volgens de regels van het Canonieke Wetboek.

 

 

Oud Katholiek

 

 

Oud Katholiek

 

De “Christelijke wereldencyclopedie” raamt 112 miljoen christenen BUITEN de officiële kerken wereldwijd. Twintig miljoen volwassenen wonen erediensten bij in huiskerken,  ook in België. Aan de rand van het kerkgebeuren staan mensen met een diep geloof en een warm hart. Met grote ogen zoeken ze naar een stukje onvervalste boodschap, Gods’ liefde  in alle oprechtheid beleeft, zonder rassenhaat, geaardheid en meningsverschillen, zonder iemand te oordelen en veroordelen. De boodschap van Jezus van Nazareth is een schat die voor heel wat mensen verpakt zit in heel wat geboden die overdreven lijken en niet meer van onze tijd, een schat in een hiërarchische kerk die hen als instituut niets meer zegt. We zijn maar niet in staat om onvervalst de blijde boodschap aan hen door te geven als de kerk niet luistert naar de basis, de veldwerkers. Als we die inactieve gelovigen niet bereiken, staan we zelf aan de rand!  Wat een grote zegen is het in kleine huiskerken te verblijven met nog altijd zoekende mensen. Is onze grote Katholieke Kerk zoals in het begin werd genoemd onder de vele andere kleinere gemeenschappen (het Christendom is altijd verdeeld geweest) in de drie eerste eeuwen na Christus. In de Handelingen van de Apostelen (vijfde boek in het Nieuwe Testament), begon het allemaal met huiskerkjes, gemeenten (parochies)? Na enkele gesprekken, na samen zoeken, kwam de vraag om Eucharistie te vieren, en dat is “het brood breken” zoals in het verhaal van de Emmaüsgangers. De Latijnse Oud Rooms Katholieke Kerk van Vlaanderen biedt U deze apostolische beleving ook in 2014. Er is niets zo ongelovig als een geloof dat “af” is, op een schotel wordt aangeboden, “voorgeschoteld” wordt: gestoffeerd met perfect geformuleerde geloofspunten, ingebed in onveranderlijke praktijken, automatisch beleefd en automatisch beleden zonder vuur, pit, opstandigheid, spijt, honger, en dorst naar het Levend Water, schuld en vergeving, barmhartigheid, en noem maar op. Waar blijven de waaghalzen zoals Abraham? Waar blijven de revolutionairen zoals Mozes bijvoorbeeld? Waar blijven de roekelozen zoals koning David? Waar blijven de heldhaftigen zoals Maria de moeder van Jezus? Kerk beleven vandaag en morgen in deze nieuwe en wetenschappelijke tijd: een hartstochtelijk avontuur, en toch is niets onmogelijk.

 

 You Tube Video

 

 

 

Oud Katholiek

 

 

Oud Katholiek

 

Oud Katholiek

Op de icoon duwen om e-boek te openen  

 

Belangrijk Document

 

Old Catholic

Old Catholic

 

Old Catholic

Old Catholic

Old Catholic

Oud_katholiek, Oecumenisme

Deelname als co-celebrant (rechts Mgr. Wim van Overbeke) aan een Rooms-katholieke Eucharistieviering, en vertegenwoordigt onze LORKK als aartsbisschop.

07:59 Gepost door Filcos | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |  Print |

De commentaren zijn gesloten.