22-08-12

Gita Society of Belgium

arjunakrishnachariot.jpg

 

La Bhagavad Gita en Français

Révisée et Augmentée

Ouvrir Ici

 

 

 

moderator_3ex.jpg

 

 

De President van de “Gita Society of Belgium” (Gita Gemeenschap van België) houdt zich sinds 2001 bezig met enkele van de grootste geheimen van het spirituele en innerlijk leven en van de gehele kosmos, en daarom wordt het geassocieerd met een sfeer van diepe geheimzinnigheid te ontdekken in de Bhagavad Gita. Als men het leerstelsel van de Gita bestudeert in het licht van het oude meer letterlijke zowel als het moderne psychologisch denken, is het voor de devoter zowel als voor de zoekende veel gemakkelijker ze te begrijpen en te waarderen. In die zin, de Bhagavad Gita staat boven alle godsdiensten. De ontdekkingen op het terrein van de hedendaagse wetenschap zijn wel speciaal van hulp om bepaalde feiten van het leven van een yogi (de praktiserende spirituele mens) te begrijpen, want er is een zekere analogie in de verhouding tussen de wetten van het hogere leven op het fysieke niveau, een verhouding waarop gedoeld wordt in de welbekende metafysieke stelregel: “Zo boven, zo beneden.” Een zorgvuldige studie van de Bhagavad Gita en van de wijze van voorbereiding en de inspanning die nodig is om het doel van meditatiebeoefening te bereiken, zouden de zoekende de indruk kunnen geven dat het een uiterst moeilijke, zo niet onmogelijke onderneming is, die het vermogen van de doorsnee mens te boven gaat. Inderdaad, er kan geen twijfel zijn dat het serieus nastreven van het mentale yoga-ideaal die de meditatie is, een moeilijke opgave is. Anderzijds, is het eveneens waar, dat het bereiken van het doel door meditatie een kwestie van lange duur is, en dat de mens (levende ziel), vele levens dient te besteden (zoveel levens als nodig zijn) aan het nastreven hiervan met geheel zijn hart en uitsluitend op dit ene gericht. Elke “goede wil” poging, is een stap vooruit, die ook stapsgewijze wordt aangevoeld. Men wordt door dagelijks te mediteren een andere mens. Hij is met een heilige opdracht bezig.

 

© September 2012 – Philippe L. De Coster, B.Th., D.D.

 

The President of Gita Society of Belgium (2001-2012). I believe that the Bhagavad Gita is the universal mother. She turns away nobody. Her door is wide open to anyone who knocks. A true devotee of Mother Gita does not know what disappointment is. He ever dwells in perennial joy and inner tranquility that passes all imagination. But that tranquility in heart and mind comes not to the skeptic or to him who is proud of his intellect or learning, as well as his wealth or high position in this world. It is reserved only for the humble in spirit of all classes who is led by Mother Gita in true worship above all through meditation entering the silence of the Inner Sanctuary, a fullness of faith and an undivided singleness of mind. There never was a man who worshipped her in that spirit and went disappointed. I find a solace in the Bhagavad Gita that I miss even in the Gospels. When disappointment stares me in the face and all alone I see not one ray of light, I go back to the Bhagavad-Gita. I find a verse here and a verse there, and immediately I am transformed, begin to smile even in the midst of overwhelming tragedies as old age and health conditions, and if after deep thinking, they have left no visible or indelible scar on me, I owe it all to the teaching of Bhagavad Gita ever since I started translating God’s Word, and spread it all around, Belgium and anywhere in the world.

 

NEW

for ALL PEOPLE OF ALL LANGUAGES

The Bhagavad Gita in Sanskrit with Transliteration

for Chanting and Study

 

First Chapter

 Chapter Two

 Chapter Three

Chapter Four

Chapter Five

Chapter Six

Chapter Seven

Chapter Eight 

Chapter Nine

Chapter Ten

Chapter Eleven

Chapter Twelve

Chapter Thirteen

Chapter Fourteen

Chapter Fifteen

Chapter Sixteen

Chapter Seventeen

Chapter Eighteen

 

Sri  Gita Calisa in Sanskrit

(Forty Selected Verses)

with

Self-help Sanskrit Grammar

 

NEW

Self-Help Sanskrit Grammar Handbook 

 

11:34 Gepost door Filcos | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |  Print |

28-07-12

Gita Society of Belgium (English, Dutch and French)

Krishna17.JPG

 

The American/International Gîtâ Society

 

(Afdeling: België)

 

 

De Bhagavad-Gîtâ - Inleiding

 

Deel I

De Bhagavad-Gîtâ is de leer van de universele waarheid. Haar boodschap is dus één, subliem, en helemaal niet sektarisch hoewel het als dusdanig een gedeelte is van de Sanaatana Dharma, de drievoudige Heilige Schrift, beter gekend als het Hindoeïsme.

De “Gîtâ” afgekorte benaming van deze Heilige Schrift is door gevorderde lezers in eender taal gemakkelijk te begrijpen. Door het veelvuldig lezen in geloof en vertrouwen is het boek een bron van inspiratie.

De Gîtâ is de meest wetenschappelijke metafysische leer, waarbij de psycholoog Carl Gustav Jung eigenlijk niets nieuws heeft gevonden betreffende het “Zelf” of de “ziel” of het Hoger Zelf, de kern in elk mens.

In de Thora spreekt de Allerhoogste door Mozes en de profeten, in het Evangelie door Jezus van Nazareth en de apostelen, en in de Koran door de profeet Mohammed, althans wat de diverse religieuze tradities als geloofswaarheid bekrachtigen. In de “Bhagavad-Gîtâ”, het Lied van de Verhevene, wordt de Allerhoogste “Krishna” in Eigen Persoon te spreken, en dat maakt de Gîtâ tot de gewichtigste theïstische openbaringstekst die de wereld godsdiensten beschikken. Tevens leert deze Heilige Schrift aan de mens een proces van individuatie. Dit is een psychisch rijpings- en differentiëringsproces van het Zelf: de verwezenlijking van het Zelf, die de mens leidt naar innerlijke evenwichtigheid en naar de ontwikkeling van de individuele psyche als een wezen dat van de collectieve psyche onderscheiden is, en toch met elkaar verenigt, de microkosmos in de macrokosmos.

De individuatie geschiedt eigenlijk door twee bewegingen, namelijk door een levenshouding om de hogere waarden van het leven te bevorderen in het licht van een bepaalde filosofie als deze van de Bhagavad-Gîtâ, die uiteindelijk de praktijk van de meditatie moet vergemakkelijken, namelijk mediteren in een rustig en gecontroleerd lichaam. Door de meditatie zal het “Ik” zich moeten vereenzelvigen met het “Zelf” en het “Zelf” (Ziel) zal, hoewel deelachtig aan de diepste coëxistentie toch moeten komen tot de grootst eigen en afzonderlijke ontwikkeling.

De Bhagavad-Gîtâ beantwoordt twee universele vragen: wie ben ik, en hoe kan ik een gelukkig en vredig leven leiden in een wereld van grote verscheidenheid! De Gîtâ is een Yogaboek van morele en geestelijke groei.

Hier volgen om uw aandacht te vestigen op de Bhagavad-Gîtâ, de grondbeginselen van een vruchtbare meditatie, genomen uit hoofdstuk 6, de “Verbinding door Meditatie”, de verzen 10-15:

 

10.        Wie naar het bovenzinnelijke streeft, dient altijd te trachten zich op het Allerhoogste Zelf te richten; hij behoort zich af te zonderen op een eenzame plaats en steeds aandachtig zijn geest te beteugelen; hij dient vrij te zijn van alle begeerte en elk bezits-gevoel.

 

11.        Om yoga te beoefenen dient men naar een eenzame plaats te gaan en er kuśa-gras op de grond leggen en dit bedekken met een hertevel en een zachte doek. De zitplaats mag niet te hoog en niet te laag zijn en moet zich op een heilige plek bevinden. De yogi dient dan in zeer rechte houding yoga te beoefenen door geest en zinnen te beteugelen, het hart te reinigen en de geest op één punt te richten. (Verzen 11-12)

 

13.                       Men dient romp, hals en hoofd recht opgericht te houden en onafgebroken naar de punt van de neus te staren. Met onbewogen, bedwongen geest, vrij van angst en volkomen vrij van geslachtelijkheid, dient men in zijn hart op Mij te mediteren en Me het einddoel van zijn leven te maken. (Verzen 13-14)

 

15. Terwijl hij op deze wijze tracht lichaam, geest en aktiviteiten te beteugelen, bereikt de persoon die het bovenzinnelijke nastreeft het koninkrijk Gods (Krishna’s woning) door beëindiging van zijn stoffelijk bestaan.

Mijn eigen vertaling uit het Sanskriet en oude geschriften op PDF edities in het Engels: (Klikken op titels)

The Bhagavad Gita

 

Forty Verses of the Bhagavad Gita for Meditation

 

Gandhi.jpg

 

Mahatma Gandhi about the Bhagavad Gita

The Bhagavad-Gita or the Song of God, is a Hindu poem with deep philosophy, spirituality and divinity embodied in it. It primarily is a wartime counsel between Krishna and his disciple/relative warrior Arjuna. Gandhi has often acknowledged its profound effect on his life.

It is strange but interesting that Gandhi's first introduction to the Bhagavad Gita was in England and through two English brothers. Gandhi at that time was studying law. The brothers read Bhagavad Gita regularly and asked Gandhi to join in. Perhaps they thought that they may get to know the text in Sanskrit better. But Gandhi felt sad, because of his lack of Sanskrit knowledge. He read English version by Sir Edwin Arnold as recommended by his English friends, and was captivated for life by Gita's message. He especially liked the last nineteen verses of the Chapter II. He felt, his concept of dharma was summarized in those verses. He took the reading of the Bhagavad Gita every day, later, in the original Sanskrit language. During his imprisonment years, he studied the book in detail. Due to insistence from his friends, he translated it into Gujarati, his mother-tongue. Later English translation appeared.

The Mahabharata war in this great book was only a pretext, he felt. It was an allegory. In fact, it represented a battle going on, within every individual. Mahabharata war might not be historical as it exists today. The guru and mystic Vyasa, used it as background to preach real dharma. This dharma according to Bapu was self-less action.

Even winning the war did not bring happiness. Along with tremendous losses, it brought only regret and remorse to all. It proved that mere material gains never brought peace within.

Krishna of the Bhagavad-Gita is wisdom personified, to Gandhi. He might or might not be an incarnation of God. That point was immaterial. A person who thinks or acts ahead of his times and who is a deeply religious person, is considered 'avatarapurusha'. Bapu, saw complete emancipation in Lord Krishna.

 

Self realization or liberation may be the goal of Hindu philosophy. But for Gandhi, the Bhagavad Gita's stress is on attaining liberation through selfless action. Renunciation of all desire of action was ultimate message, he writes.

 

For Dutch and French see website

www.gita.be

 

De Bhagavad Gita boven alle Geloofswaarheden

 

 

De Veertig Verzen van de Bhagavad Gita

voor Meditatie

http://www.scribd.com/doc/100636277/Sri-Gita-Calisa-veertig-verzen-uit-de-Gita

 

  

 

 

Gayatri Mantra for study and chanting

 

The purpose of this video making is to help my own Satsang members, how few they may be, to chant the Gayatri Mantra for their own spiritual benefit as before or after a meditation session, entering as such into the silence and ending the same way. This is leading me, and obviously them unto an undaunted, unbreakable inner habit of peace and happiness, enabling you and me to meet all the trying situations of the everyday battle of life. I am not a singer, but I thought best to teach the Gayatri Mantra myself for the benefit of our devotees. This chant opens the windows of calmness, discovering a sudden burst of the bright sun of joy within yourselves. The first part of the video is study in complete silence, the chanting of the Gayatri Mantra follows by the teacher.


 

Geestelijke oefeningen voor en na het lezen en bestuderen van de Bhagavad Gita.

 

 

Deze uitspraken lijken enigszins fantastisch, zo niet belachelijk voor een ​​kritische student. Maar de gedachte achter deze geestelijk oefeningen moet eerst worden begrepen. Zoals men dagelijks dient te eten voor de goede fysische en mentale conditie te verzekeren, in overeenstemming met wat men dagelijks nodig heeft, zo dient de aspirant of devotie ook zijn of haar geestelijk leven met het goddelijk woord onderhouden. Overdosis bestaat in het geestelijk leven niet. Men maakt vooruitgang in verhouding tot wat men er zelf van maken in het appliqueren van het praktische en theoretische onderwijs en princiepen gevonden in de Bhagavad Gita.

 

Gītā Dhyanam en Mahatmya

 

 

 NIEUW

DE BHAGAVAD GITA IN DE NEDERLANDSE TAAL

EIGEN VERTALING

 

 

Nouveau

La Gayatri Mantra 

 

 

 Petit Lexique Hindoue

 

 

 

 

 

 

 

21:55 Gepost door Filcos | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |  Print |