16-09-14

Latijns Oud Rooms Katholieke Kerk van Vlaanderen

Communie Zelzate-0617.jpg

 

Zijne Excellentie  Monseigneur Wim Jan Marie Joseph van Overbeke,  Aartsbisschop

van de Latijns Oud Rooms Katholieke Kerk

van Vlaanderen (© 2006 – 2014)

 

Het geloof heeft twee kanten: een persoonlijke en een publieke. Apostolische christenen leven niet alleen in hun eigen gemeenschap, maar neem een ​​verantwoordelijke rol ook in het openbare leven. In voortzetting van onze traditie van het geloof zijn wij van mening dat we een deel zijn van het verdeelde christendom en kijk daarom voor gemeenschappelijke belangen en de eenheid met andere kerkelijke gemeenschappen. We verschuilen ons niet achter onze eigen kerk muren, maar we zijn altijd op zoek naar actieve verenigingen met andere christenen wereldwijd.

Het verlangen naar liturgische spiritualiteit verbindt christenen van alle kerken en tradities tot in de kleinste kerkgemeenschappen zoals de “Gemeenschap van het Levende Water” in Oostkamp, bij Brugge. Denk alleen maar aan de vele spirituele centra wereldwijd zoals de retraite huizen waar mensen een intens liturgisch leven met elkaar delen en waar voorbijgangers (peregrini) een plek kunnen vinden. Zou daaruit een model zijn af te leiden voor hedendaagse gelovigen en kerkgemeenschappen die op zoek zijn naar liturgische spiritualiteit?

Onze oecumenische apostolische opvolging:

E-boek

 

Onze bisschopwijding in herinnering gebracht:

 

 

Katholiek, oud katholiek, geloofsgemeenschap

Oud katholiek, Katholiek,

Oud Katholiek

Mijn moederke lief, ik heb aan je alles te danken

 

 

Video

 

 

Samen een Oecumenische Eucharistie op een eenvoudige wijze vieren (Nederlands/Frans) (een voorbeeld):

 

E-boek

 

 

 

10294366_10202532338522629_1511026655013792166_n.jpg

 

10176268_10202458043385297_3251512464193668028_n.jpg

 

 

Communie Zelzate-0538.jpg

 

Oud Katholiek

Doopsel

Oud Katholiek, Kerkgemeenschao, Katholiek

Vormsel (Geloofsbelijdenis)

Oud Katholiek

Eucharistie in de huiskerk

 

Door drie Sakramenten worden we helemaal lid van de Latijnse Oud Rooms Katholieke Kerk van Vlaanderen

 

Als eerste wordt je gedoopt. Bij de doop word je ondergedompeld, of begoten met water in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Daarmee is je leven eens en voor altijd gestempeld door God. Je bent geboren tot een nieuw leven met Jezus Christus. Als volwassene zijn al je persoonlijke zonden vergeven, en je bent lid van de kerkgemeenschap. Meestal wordt je als kind gedoopt. Je ouders en de kerk beslissen dat je erbij hoort, en in de kerkelijke gemeenschap wordt opgebracht.

 

Het doopsel wordt voltooid door “het zegel van de heilige Geest, de Gave Gods.” Dat noemen we het vormsel. De bisschop zalft een mens die verstandig genoeg is om zijn eigen keuzes te maken, met heilige Chrisma olie. Je kunt nu zelf bevestigen dat je bij de kerk wilt blijven. De heilige Geest bevestigt jou ook. Hij geeft je kracht om te blijven geloven, om onze kerk trouw te blijven, en de Blijde Boodschap door te geven aan alle mensen. Hier telt de priesterschap van alle gelovigen.

 

 

Oud Katholiek

 

Het belangrijkste sacrament is de Eucharistie. Op de avond voor hij ging sterven gaf Jezus aan zijn leerlingen brood en wijn. “Dit is mijn Lichaam. Dit is mijn Bloed. Doet dit tot mijn gedachtenis.” Daarom neemt de priester ook nu nog brood en wijn, leest uit de Bijbel en gedenkt biddend Jezus’ dood en verrijzenis. Christus komt dan echt in ons midden: zijn lichaam en bloed. Jezus, wilt jouw voedsel zijn. Je mag “ter communie”, dat betekent gemeenschap vormen met Jezus Christus en Zijn Kerk. Jezus geneest je van al je zondigheid, en geeft je kracht om het goede te doen, elke dag als je wilt. De Eucharistie wordt door een daartoe gewijde persoon toegediend, de priester. De diaken helpt de priester, en de twee wijdingen worden door de diocesane bisschop toegediend, of de bisschop daarvoor gematigd door de aartsbisschop. Een nieuwe bisschop wordt door bisschoppen gewijd volgens de regels van het Canonieke Wetboek.

 

 

Oud Katholiek

 

 

Oud Katholiek

 

De “Christelijke wereldencyclopedie” raamt 112 miljoen christenen BUITEN de officiële kerken wereldwijd. Twintig miljoen volwassenen wonen erediensten bij in huiskerken,  ook in België. Aan de rand van het kerkgebeuren staan mensen met een diep geloof en een warm hart. Met grote ogen zoeken ze naar een stukje onvervalste boodschap, Gods’ liefde  in alle oprechtheid beleeft, zonder rassenhaat, geaardheid en meningsverschillen, zonder iemand te oordelen en veroordelen. De boodschap van Jezus van Nazareth is een schat die voor heel wat mensen verpakt zit in heel wat geboden die overdreven lijken en niet meer van onze tijd, een schat in een hiërarchische kerk die hen als instituut niets meer zegt. We zijn maar niet in staat om onvervalst de blijde boodschap aan hen door te geven als de kerk niet luistert naar de basis, de veldwerkers. Als we die inactieve gelovigen niet bereiken, staan we zelf aan de rand!  Wat een grote zegen is het in kleine huiskerken te verblijven met nog altijd zoekende mensen. Is onze grote Katholieke Kerk zoals in het begin werd genoemd onder de vele andere kleinere gemeenschappen (het Christendom is altijd verdeeld geweest) in de drie eerste eeuwen na Christus. In de Handelingen van de Apostelen (vijfde boek in het Nieuwe Testament), begon het allemaal met huiskerkjes, gemeenten (parochies)? Na enkele gesprekken, na samen zoeken, kwam de vraag om Eucharistie te vieren, en dat is “het brood breken” zoals in het verhaal van de Emmaüsgangers. De Latijnse Oud Rooms Katholieke Kerk van Vlaanderen biedt U deze apostolische beleving ook in 2014. Er is niets zo ongelovig als een geloof dat “af” is, op een schotel wordt aangeboden, “voorgeschoteld” wordt: gestoffeerd met perfect geformuleerde geloofspunten, ingebed in onveranderlijke praktijken, automatisch beleefd en automatisch beleden zonder vuur, pit, opstandigheid, spijt, honger, en dorst naar het Levend Water, schuld en vergeving, barmhartigheid, en noem maar op. Waar blijven de waaghalzen zoals Abraham? Waar blijven de revolutionairen zoals Mozes bijvoorbeeld? Waar blijven de roekelozen zoals koning David? Waar blijven de heldhaftigen zoals Maria de moeder van Jezus? Kerk beleven vandaag en morgen in deze nieuwe en wetenschappelijke tijd: een hartstochtelijk avontuur, en toch is niets onmogelijk.

 

 You Tube Video

 

 

 

Oud Katholiek

 

 

Oud Katholiek

 

Oud Katholiek

Op de icoon duwen om e-boek te openen  

 

Belangrijk Document

 

Old Catholic

Old Catholic

 

Old Catholic

Old Catholic

Old Catholic

Oud_katholiek, Oecumenisme

Deelname als co-celebrant (rechts Mgr. Wim van Overbeke) aan een Rooms-katholieke Eucharistieviering, en vertegenwoordigt onze LORKK als aartsbisschop.

07:59 Gepost door Filcos | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |  Print |

24-08-14

Hermes and His Twelve Labours

 

Hercules

 

and His Twelve Labours

 

(Includes Astrology and Meditation with Illustrations)

  

by Philippe L. De Coster, B.Th. ,D.D. 

 

 

Myths, Legends, Occultism, Metaphysics, Psychology,

  

 

Presenting my latest Ebook, “Hercules, and His Twelve Labours,” but there is more to read and enjoy. The presented story of the dramatic experiences of the great and ancient “Son of God”, Hercules or Heracles, will share with us a synthetic picture of the inner progress of each one of us from ignorance to wisdom, from selfish material desire to world service. Its theme is inclusive that of all of us, struggling in our present modern life. Hercules labours can be applied to us. Every labour of his is a constructive meditation theme for ourselves. People centuries ago strove, like ourselves towards the same goal.

Open Ebook

 

Religion, history, atheism, psychology

Religion, history, atheism, psychology

Religion, history, atheism, psychology

 

Religion today has become synonymous in our language with fiction. That is merely because it has become associated with a certain set of traditions in which we do not believe. Religion is not always the result of perversion by that bugbear of scholars, an all-grasping priesthood. It flourishes most where there are no professional psychologists and humanists to go to, because they only remain in contact with reality. Religion detached from reality can continue to exist only in a society which is itself divorced from reality.

 

 

 

Aujourd’hui la religion est devenue synonyme en tant que « fiction » dans notre langage. C’est simplement parce qu’elle est devenue associée avec un ensemble de traditions auxquelles nous ne croyons pas. Cependant la religion n’est pas toujours le résultat de perversion parmi l’éventail de théologiens, dans un sacerdoce dépassé. Elle s’épanouit encore là où il n’y a pas de psychologues et humanistes professionnels, car se sont eux seulement qui se maintiennent en rapport avec la réalité. La religion détachée de la réalité continue à exister dans une société qui est elle-même  séparée de la réalité.

 

 

 

Religie vandaag is in onze taal synoniem geworden met fictie. Dat is omdat een bepaald aantal tradities geassocieerd zijn waarin we absoluut niet meer in geloven. Nochtans, is religie niet altijd het resultaat van perversie onder de schrikberen die de geleerden in een verouderde priesterschap zijn. Religie groeit het meest waar geen professionele psychologen en humanisten zijn, want zij alleen staan in de realiteit van het leven. Religie los van de werkelijkheid kan alleen blijven bestaan in een samenleving die zelf gescheiden van de werkelijkheid leeft.

 

 

20:10 Gepost door Filcos | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |  Print |

14-05-14

New Era Anarchism

Anarchism, Philosophy, History, Politics

Anarchism, History, Psycholgy

 

Philosophy does not just tell us what to believe. It also helps us improve our thinking by improving our ability to be reasonable. This is not just by having rules that tell us what forms of reasoning are appropriate, like we learn in logic classes. It also helps us through practice. The almost eight pages of “Personal Philosophy of Life”, is followed by “Living my Life”, by the Anarchist Emma Goldman, also called “Red Emma”. The last is public domain as written by herself previous century, in January 1931. 

 

 Personal Philosophy of Life

  Ebook

 

Anarchism, History, Psychology, Philosophy

Emma Goldman

Anarchism, History, Psychology, Philosophy

 

 

Collected Works Volume Three

 

Emma Goldman

  

I open my Ebook of 205 pages with the words of Emma Goldman about Anarchism:

 

Anarchism, then really stands for the liberation of the human mind from the dominion of religion; the liberation of the human body from the dominion of property; liberation from the shackles and restraint of government. Anarchism stands for social order based on the free grouping of individuals for the purpose of producing real social wealth, an order that will guarantee to every human being free access to the earth and full enjoyment of the necessities of life, according to individual desires, tastes, and inclinations.” “Emma Goldman Quote”

 

And is followed by a study of mine: “The Problematical Worlds of Ours.”

 It is essential that all thinking Anarchists should give time and thought to the consideration of the major world problems today with which we are now confronted. Some of them can be solved with relative rapidity—given common sense and a correctly appreciated self-interest; others will require foresighted planning and a long patience as, one by one, the necessary steps are taken, leading to the readjustment of human values and the inauguration of new attitudes of mind regarding right human relations and the will to good. 

Ebook 

 

Russia during Red Emma’s Days

 

by

 

Philippe L. De Coster, B.Th., D.D.

 

Humanity is today as it was even in the twentieth century more sensitive to ideas than ever before, and this is why the many ideologies, and for this reason, in defence of their plans, even the most recalcitrant of the nations has to discover some idealistic excuse to put before the other nations when occupied with any infringement of recognised law.Conscription had been introduced in the U.S. for the first time, and Goldman saw it as an attack on freedom. She spoke out against it and was immediately arrested and imprisoned. After the end of the war in 1919, she was deported to her native Russia by the federal government.

 

By this time the Communist revolution had taken place and Goldman fully expected to experience the “workers’ paradise” she had heard so much about. Instead, she discovered not only repression, but also an unpleasantly anti-Semitic atmosphere. Emma Goldman criticized the undemocratic nature of Lenin’s rule and became increasingly disillusioned with the Soviet state.

 

Open Ebook

 

 

The Social Significance of the Modern Drama

 

By Emma Goldman

 

Anarchism, History, Drama, Bernard Shaw, Philosophy

Plays have many different elements or aspects, which means that you should have lots of different options for focusing your analysis. Playwrights—writers of plays—are called “wrights” because this word means “builder.” Just as shipwrights build ships, playwrights build plays. A playwright’s raw materials are words, but to create a successful play, he or she must also think about the performance—about what will be happening on stage with sets, sounds, actors, etc. To put it another way: the words of a play have their meanings within a larger context—the context of the production. When you watch or read a play, think about how all of the parts work (or could work) together. 

Emma Goldman writes in her foreword:

In order to understand the social and dynamic significance of modern dramatic art it is necessary, I believe, to ascertain the difference between the functions of art for art's sake and art as the mirror of life.

Art for art's sake presupposes an attitude of aloofness on the part of the artist toward the complex struggle of life: he must rise above the ebb and tide of life. He is to be merely an artistic conjurer of beautiful forms, a creator of pure fancy.  

That is not the attitude of modern art, which is preeminently the reflex, the mirror of life. The artist being a part of life cannot detach himself from the events and occurrences that pass panorama-like before his eyes, impressing themselves upon his emotional and intellectual vision.

 

Ebook click here

 


Did Jesus Rise From the Dead?


Anon (Great Scholars)


Research: Philippe L. De Coster, B.Th., D.D.

Ebook

 

 

 

Traditional Moon Goddess Ritual

 

Full Moon Ritual (After Midnight preferably outside)

Ebook

 

22:53 Gepost door Filcos | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | |  Print |